KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA AKREDITASI

Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) telah menubuhkan Jawatankuasa Akreditasi bidang Sains dan Sastera yang bertanggungjawab menerima, menilai, menganalisis laporan Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh program atau kelayakan serta membuat keputusan sama ada memberi, menolak atau membatalkan Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh program atau kelayakan (kecuali untuk program atau kelayakan profesional) daripada Pemberi Pendidikan Tinggi. Jawatankuasa ini terdiri daripada 20 orang (10 orang setiap bidang tidak termasuk Pengerusi) yang dianggotai oleh ahli akademik dan industri. Jawatankuasa ini bermesyuarat secara berkala (bulanan).

Tarikh-tarikh MJA pada tahun 2017 adalah seperti berikut:

Bil. Bilangan MJA Bidang Sains Bidang Sastera Tempat
1. MJA Bil.1/2017

31 Januari 2017 (Selasa)

2:30 petang - 5:00 petang

31 Januari 2017 (Selasa)

10.00 pagi - 1.00 tengah hari

MQA
2. MJA Bil.2/2017

28.2.2017 (Selasa)

2:30 petang - 5:00 petang

28.2.2017 (Selasa)

10.00 pagi - 1.00 tengah hari

Feedforward Meeting di luar MQA
3. MJA Bil.3/2017

28.03.2017 (Selasa)

10.00 pagi - 1.00 tengah hari

28.03.2017 (Selasa)

2:30 petang - 5:00 petang

MQA
4. MJA Bil.4/2017

25.04.2017 (Selasa)

10.00 pagi - 1.00 tengah hari

25.04.2017 (Selasa)

2:30 petang - 5:00 petang

MQA
5. MJA Bil.5/2017

23.5.2017 (Selasa)

2:30 petang - 5:00 petang

23.5.2017 (Selasa)

10.00 pagi - 1.00 tengah hari

MQA
6. MJA Bil.6/2017

20.6.2017 (Selasa)

2:00 petang - 4:30 petang

20.6.2017 (Selasa)

9:30 pagi - 12:30 tengah hari

MQA
7. MJA Bil.7/2017

25.7.2017 (Selasa)

10.00 pagi - 1.00 tengah hari

25.7.2017 (Selasa)

2:30 petang - 5:00 petang

MQA
8. MJA Bil.8/2017

29.8.2017 (Selasa)

10.00 pagi - 1.00 tengah hari

29.8.2017 (Selasa)

2:30 petang - 5:00 petang

MQA
9. MJA Bil.9/2017

26.09.2017 (Selasa)

2:30 petang - 5:00 petang

26.09.2017 (Selasa)

10.00 pagi - 1.00 tengah hari

MQA
10. MJA Bil.10/2017

31.10.2017 (Selasa)

2:30 petang - 5:00 petang

31.10.2017 (Selasa)

10.00 pagi - 1.00 tengah hari

MQA
11. MJA Bil.11/2017

28.11.2017 (Selasa)

10.00 pagi - 1.00 tengah hari

28.11.2017 (Selasa)

2:30 petang - 5:00 petang

MQA

 MQA telah membuat penambahbaikan dalam proses jaminan kualiti MQA dengan memansuhkan pengeluaran Surat Perakuan Memenuhi Keperluan Kualiti (CQC) dalam proses mendapatkan Akreditasi Sementara. Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) telah dimaklumkan berkenaan penambahbaikan proses ini melalui Surat Makluman MQA Bil. 5/2015 [Ruj. MQA.100-1/7/2 (16)] bertarikh 23 Disember 2015. Sehubungan itu, MQA akan mengeluarkan surat Perakuan Akreditasi Sementara bagi program yang telah diluluskan Akreditasi Sementara berkuatkuasa mulai Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi (MJA) Bil. 1/2016.


Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Perakuan Akreditasi Sementara oleh pihak PPT boleh dimuat turun di sini.
 • MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY
  Tingkat 14B, Menara PKNS-PJ,
  17, Jalan Yong Shook Lin,
  46050 Petaling Jaya,
  Selangor Darul Ehsan

  +603 - 7968 7002
  (webadmin[at]mqa.gov.my)

www.mqa.gov.my