Pekeliling & Surat Pekeliling 2016


Bil. Tajuk Muat Turun
6/2016 Pekeliling MQA Bil. 6/2016
Garis Panduan Amalan Baik: Pengakreditan Pengalaman Berasaskan Pembelajaran Terdahulu Bagi Tujuan Penganugerahan Kredit [GGP: APEL(C)]
5/2016 Pekeliling MQA Bil. 5/2016
Garis Panduan Pindah Kredit Massive Open Online Courses (MOOC)
4/2016 Surat Pekeliling MQA Bil. 4/2016
Penyelarasan Standard Diploma Eksekutif Dengan Dasar Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu Bagi Tujuan Penganugerahan Kredit [APEL(C)]
4/2016 Pekeliling MQA Bil. 4/2016
Penambahbaikan Proses Pemantauan Syarat-Syarat Khusus Perakuan Akreditasi
3/2016 Surat Pekeliling MQA Bil. 3/2016
Pindaan Terhadap Syarat Kelayakan Masuk Tahap Diploma Dalam Standard Program: Sains Perubatan Dan Kesihatan (Subbidang Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan)
3/2016 Pekeliling MQA Bil. 3/2016
Standard Program Kewangan
2/2016 Surat Pekeliling MQA Bil. 2/2016
Pindaan Syarat Kelayakan Masuk Dalam Standard Program
2/2016 Pekeliling MQA Bil. 2/2016
Standard Program Sains Perubatan dan Kesihatan
1/2016 Pekeliling MQA Bil. 1/2016
Audit Pematuhan MQA
1/2016 (DIMANSUHKAN)
Surat Pekeliling MQA Bil .1/2016
Pindaan Syarat Kelayakan Masuk Dalam Standard Program

 • MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY
  Tingkat 14B, Menara PKNS-PJ,
  17, Jalan Yong Shook Lin,
  46050 Petaling Jaya,
  Selangor Darul Ehsan

  +603 - 7968 7002
  (webadmin[at]mqa.gov.my)

www.mqa.gov.my