Pekeliling & Surat Pekeliling 2017


Bil. Tajuk Muat Turun
5/2017 Pekeliling MQA Bil. 5/2017
Pemakaian Kod Amalan Akreditasi Program (COPPA) Edisi Kedua
4/2017 Pekeliling MQA Bil. 4/2017
Dasar Jaminan Kualiti Program Pengajian Luar Negara yang Ditawarkan secara Kerjasama dengan PPT Tempatan
3/2017 Pekeliling MQA Bil. 3/2017
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Sebagai Badan Pengiktirafan Kelayakan
2/2017 Pekeliling MQA Bil. 2/2017
Keperluan Penilaian Akreditasi bagi Program Deemed Accredited Universiti Awam
1/2017 Pekeliling MQA Bil. 1/2017
Maksud 'Penghentian Program' Bagi Tujuan Penyerahan Kembali Perakuan Akreditasi Kepada MQA.
1/2017 Surat Pekeliling MQA Bil.1/2017
Pengisian Matriks Body Of Knowledge (BOK) Bagi Program yang Tertakluk Di Bawah Standard Program : Komputeran
JPT Pekeliling Pengurusan Pendidikan Tinggi Swasta (PPTS), Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Bil.2/2017
Pengemaskinian Dasar Kerjasama Kursus Pengajian Di IPTS


Last Updated : 30 November 2017

 • MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY
  Tingkat 14B, Menara PKNS-PJ,
  17, Jalan Yong Shook Lin,
  46050 Petaling Jaya,
  Selangor Darul Ehsan

  +603 - 7968 7002
  (webadmin[at]mqa.gov.my)

www.mqa.gov.my