MQA_v3

NOTE : Page only available in Malay version03 Januari 2017 : Pelawaan Sebut Harga Bil.1/2017

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal tempatan di negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera untuk mengemukakan sebut harga seperti berikut:

NO. SEBUT HARGA. TAJUK KELAYAKAN TARIKH PELAWAAN TARIKH TUTUP 
1/2017 Mencetak dan Membekalkan Laporan Tahunan 2016 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera
dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan berdaftar
dalam kod bidang 221601
[Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar (Perlu lesen KDN)] dan 221615 [Rekabentuk Percetakan (Printing Design)]
5 Januari 2017 (Khamis) 11 Januari 2017 (Rabu),
Jam 12.00 tengahari


Dokumen sebut harga boleh dicetak menerusi portal MQA www.mqa.gov.my mulai 4 Januari 2017 (Rabu).

Surat Pelawaan Sebut Harga MQA Bil.12017 :


Dokumen sebut harga yang telah dilengkapkan hendaklah difaks atau diemelkan kepada pegawai berikut: mulai :

Nama pegawai No. Telefon No. Faks Alamat e-mel
Puan Zuraini Zainal Abiddin 03-7968 3217 03-7954 9215 zuraini@mqa.gov.my
Puan Munirah Hayati Mohd Yunus 03-7968 3217 03-7954 9215 hayati@mqa.gov.my


Tawaran sebut harga yang diterima selepas tarikh dan masa tutup pelawaan iaitu pada 11 Januari 2017 (Rabu) selepas jam 12.00 tengah hari tidak akan dipertimbangkan


Pembekal dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebut harga sebelum mengemukakan tawaran dan menjadi tanggungjawab pembekal untuk mendapatkan penjelasan daripada pihak MQA.


Pegawai MQA atau ahli keluarga atau saudara terdekat mereka adalah dilarang daripada menyertai sebut harga ini. Pembekal yang menyertai tawaran ini hendaklah memastikan tidak mempunyai kepentingan atau pertalian keluarga terdekat dengan pegawai MQA.


Keputusan sebut harga adalah MUKTAMAD dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.


Sekiranya pihak tuan tidak menerima sebarang maklum balas daripada pihak MQA dalam tempoh 45 hari dari tarikh tawaran ini ditutup, permohonan tuan dianggap tidak berjaya.


 • MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY
  Tingkat 14B, Menara PKNS-PJ,
  17, Jalan Yong Shook Lin,
  46050 Petaling Jaya,
  Selangor Darul Ehsan

  +603 - 7968 7002
  (webadmin[at]mqa.gov.my)

www.mqa.gov.my